Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ

Επειδή οι καταναλωτές-ενοικιαστές του Νομού Χανίων επιβαρύνονταιστο λογαριασμό της ΔΕΗ με τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) και στηνουσία περιουσία δεν έχουν, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , επισημαίνει τα σημεία ταοποία θα πρέπει να γνωρίζουν για την μίσθωση (ενοικίαση) κατοικίας καιστα οποία θα πρέπει να προσέξουν ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ. Ι)Το ύψος του ενοικίου διαμορφώνεται ελεύθερα, συμφωνίαιδιοκτήτη-ενοικιαστή(τους δεσμεύει και τους δύο). 2)Η μίσθωση κατοικίας ισχύει για τρία χρόνια και εάν ακόμα έχεισυμφωνηθεί για μικρότερο χρόνο. 3)Στο συμβόλαιο πάνω θα πρέπει να αναγράφεται η αύξηση τουμισθώματος π.χ κάθε έτος 10% εάν δεν γράφεται ισχύει το75% τουτιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τουςπροηγούμενους 12 μήνες. π.χ . Τιμάριθμος 4χ75%=3 Ευρώ 4)Η εγγύηση συμφωνείται ελεύθερα. Συνήθως είναι 1 με 2 μισθώματα(νοίκια) 5)Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη της κατοικίας. 6)Ο ενοικιαστής δεν έχει ευθύνη για φθορές που οφείλονται στησυμφωνημένη χρήση. 7) Η μη πληρωμή της δαπάνης των κοινοχρήστων ισοδυναμεί σε μηπλήρωση ενοικίου. 8)Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει αυτοδίκαια, εάν ο ιδιοκτήτηςδεν εναντιώνεται και ο μισθωτής (ενοικιαστής ) εξακολουθεί να κάνειχρήση της κατοικίας ,θεωρείται ότι ανανεώνεται αόριστα και για τα δύομέρη. 9) Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο ενοικιαστής έχει υποχρέωση ναπαραδώσει την κατοικία στον ιδιοκτήτη στην κατάσταση που την παρέλαβε,εάν υπάρχουν ζημιές να τις αποκαταστήσει. 10) Ο Φόρος ακίνητης περιουσίας ανήκει στον ιδιοκτήτη(ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΌ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΎΗΣΗ Είναι το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε 1 ή και περισσότεραενοίκια και δίνεται για την καλή εκτέλεση των όρων του συμβολαίου. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ Φυσικό είναι όταν ενοικιάσουμε μία οικία, να τρέξουμε στην ΔΕΗ καιστην ΕΥΔΑΠ για τις αντίστοιχες συνδέσεις, αυτό όλοι το γνωρίζουμε καιείναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να το κάνει, γιατί έχουμε περιπτώσεις που μπορεί να μην γίνεται ηαντικατάσταση στο όνομα του ενοικιαστή των υπηρεσιών αυτών, και ναεγκαταλείψει το σπίτι ο ενοικιαστής και να επιβαρυνθεί με όλες αυτέςτις χρεώσεις ο ιδιοκτήτης. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Επειδή δεχτήκαμε καταγγελίες ενοικιαστών ότι στο λογαριασμόηλεκτρικού ρεύματος στην ανάλυση των χρεώσεων έχουν επιβαρυνθεί και τοτέλος ακίνητης περιουσίας, περιουσία που δεν έχουν, ήρθαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο της ΔΕΗ, οοποίος μας ενημέρωσε ότι σε κάθε χρήστη ηλεκτρικού ρεύματος γίνεταιαυτή η χρέωση, έτσι είναι νομοθετημένη, και ότι στο ιδιωτικόσυμφωνητικό που θα επισυνάπτουν οισυμβαλλόμενοι(ενοικιαστής-ιδιοκτήτης)θα πρέπει να το ξεκαθαρίζουν. Η Ένωσή μας δεν συμφωνεί, καθότι η σύναψη του συμβολαίου για τηνενοικίαση έχει προηγηθεί, και ο ενοικιαστής θα βρεθεί σε δυσκολία νααφαιρέσει το ποσό αυτό από το μίσθωμα, γιαυτό θα πρέπει να το έχει ήδη συμφωνήσει. Επειδή αυτή η περίοδος είναι περίοδος που κάποιοι λόγω μετάθεσης,η λόγω σπουδαστών-φοιτητών θα υποχρεωθούν στην αναζήτηση μίσθωσηςοικίας και σύναψη μισθωτηρίων συμβολαίων, καλό θα είναι γιαπερισσότερη ενημέρωση να επισκεφθούν την Ένωση μας είτε αυτοπροσώπωςστο γραφείο μας που βρίσκεται στην ΠΛΛ.1866 ΑΡΙΘ.2 η τηλεφωνικά, ας επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 2821092666

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008

Ενοικίαση Αυτοκινήτου, χρήσιμες συμβουλές

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , θέλοντας να προστατεύσει τα συμφέροντα μαs, μας ενημερώνει.:

1.Κάνουμε έρευνα αγοράς, διαβάζουμε τους όρους, συγκρίνουμε τιμέςκαι λοιπές χρεώσεις καθώς και όρους ασφάλισης. 2. Κάνουμε την κράτηση, πριν από την αναχώρηση μας για τον τόποπροορισμού(τηλεφωνικά ή μέσω email) 3.Οταν υπογράφουμε την σύμβαση,συγρίνουμε τις τιμές της κράτησης μετης τιμής της σύμβασης. 4. Ζητάμε τη σύμβαση,να είναι αποτυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. .Αν η ενοικίαση γίνει σε άλλη χώρα, ζητάμε αντίγραφο της σύμβασης, στααγγλικά ή σε κάποια άλλη γλώσσα, που γνωρίζουμε. 5. Διαβάζουμε τη σύμβαση, Κρατάμε αντίγραφο της σύμβασης. 6. Ελέγχουμε, προσεκτικά, τις ημερήσιες ς χρεώσεις,και τις πλέονχρεώσεις.Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μας διαθέσει το όχημα, πουσυμφωνήσαμε, στην προκαθορισμένη τιμή και με τους συμφωνημένους όρους. 7. Προσέχουμε στο όρο της σύμβασης, που αφορά την ασφάλεια .Επιβεβαιωνόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια του οχήματος, (π.χ. καλύψειςσε περίπτωση ατυχήματος, φθορές). 8. Ζητάμε ενημέρωση, για τις πρόσθετες χρεώσεις, όπως φόροι,παιδικά καθίσματα, δεύτερος οδηγός, υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίουχιλιομέτρων, νέος οδηγός κ.λ.π. προσοχή σε επί πλέον όρο σύμβασης ίσωςυποκρύπτει πλέον χρήματα9.. Προσέχουμε τυχόν υπάρξης κενών, στη σύμβαση, για να μησυμπληρωθούν, αργότερα χωρίς εμάς.10. Ενημερωνόμαστε για την πολιτική της εταιρίας, ως προς τακαύσιμα..Αν είμαστε υποχρεωμένοι ε να επιτρέψουμε το αυτοκίνητο, μεγεμάτο το ντεπόζιτο της βενζίνης και ρωτάμε την τιμή, ανά λίτρο, πουθα χρεωθούμε, σε περίπτωση, που το όχημα επιστραφεί, με όχι γεμάτοντεπόζιτο.11. ΄Οταν πληρώνουμε ζητάμε πάντα απόδειξη και την κρατάμε. 12.Ρωτάμε τι καλύπτει η ονομαζόμενη "προκαταβολή" (πρόσθετηασφάλεια) ή η εγγύηση και κρατάμε αντίγραφο της πληρωμής της. Ηπροκαταβολή είναι το μέγιστο ποσό, που θα πρέπει να πληρώσουμε, σεπερίπτωση ατυχήματος, φθορών ή ζημιών, που υποστεί το όχημα, κατά τηδιάρκεια της ενοικίασης, το ποσό, δηλαδή, που κρατείται, από τηνεταιρία, για την κάλυψη των δαπανών, που μπορεί να προκύψουν. Αν τοκόστος των επισκευών υπερβαίνει το ποσό αυτό, τότε η εταιρία έχειυποχρέωση να πληρώσει τη διαφορά. 13.Ερευνούμε το όχημα, παρουσία εκπροσώπου της εταιρείαςς, κατά τηνπαραλαβή Ττου και αναφέρουμε στη σύμβαση, τυχόν φθορές, πουεντοπίσαμε. Αν θέλουμε, μπορούμε να μαγνητοσκοπήσουμε ή ναφωτογραφήσουμε τις φθορές. Ελέγχουμε, το εσωτερικό του αυτοκινήτου,ταμπλό, φώτα. 14.Θα πρέπει να οδηγούμε σε δρόμους ασφαλείς, γιατί τυχόν φθορά δενκαλύπτεται από την ασφάλεια. 15. Σε περίπτωση ατυχήματος, ενημερώνουμε την εταιρεία, δενεπισκευάζουμε μόνοι μας το όχημα. 16.Ρωτάμεια τα ωράριο λειτουργίας του γραφείου ενοικίασης καιφροντίζουμε να επιστρέψουμε το όχημα, εντός των ωρών λειτουργίας,καθώς θα είμαστε υπεύθυνοι, για οποιεσδήποτε φθορές προκληθούν, στοόχημα, εάν το επιστρέψουμε, ενώ το γραφείο είναι κλειστό. 17.Επιστρέφουμε το αυτοκίνητο πολύ ενωρήτερα από τον συμφωνηθένταχρονο, . Ζητούμε, από τον υπεύθυνο του γραφείου , να ελέγξει το όχημαμπροστά μας και να επιβεβαιώσει, εγγράφως, ότι δεν υπάρχουν φθορές,ώστε να μη χρεωθούμε εκ των υστέρω φθορά, την οποία δεν έχουμεπροκαλέσει εμείς. 18.Εάν θέλουμε να επιστρέψουμε το όχημα, αργότερα, από τησυμφωνημένη ημερομηνία, ενημερώνουμε την εταιρία και ρωτάμε, για τιςεπιπλέον χρεώσεις, εφόσον φυσικά, η εταιρία θελήσει. Εάνκαθυστερήσουμε την παράδοση του οχήματος η εταιρεία δικαιούται χρέωσηπλέον της συμφωνηθείσας τιμής.
Εάν διαπιστώσετε παραβίαση των όρων της σύμβασης ή κάποιο τέχνασμα εκ μέρους της επιχείρησης μπορείτε άμεσα να μας το καταγγείλετεστο τηλέφωνο της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ)ΤΗΛ.2821092666
Η Πρόεδρος Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Ενωση Προστασίας Καταναλλωτών

Το Δ.Σ της Ενωσης ΠροστασίαςΚαταναλλωτών ΝΧανίων θα έχει συνάντησηστις 30-8-2008 ,και ώρα 10 στο Νομαρχιακό Μέγαρο,με τον Διοικητήτων Πυρασβεστικών Υπηρεσιών Χανίων κ.Μαρματάκη και τον Προιστάμενοτης Πολιτικής Προστασίας του Ν.Χανίων Αντινομάρχη, κ. Κουκιανάκη ,προκειμένουνα συζητήσει για θέματα προστασίας ι του περιβάλλοντοςκαι να θέσει στην διάθεση των τις ομάδες εθελοντών από τα μέλη της.ώστενα συνδράμουν στο έργο τους.Με σύνθημα μας"Ενισχύουμε την πυροπροστασία- προστατεύουμε το περιβάλλον"η Ενωσή μας (Ε.Π.Κ.Ν. ΧΑΝ), υλοποιώντας τις δράσεις της για το 'ετος2008 παίρνει τηνπρωτοβουλία να ενισχύσει την πυροπροστασία , οργανώνοντας ομάδες απότα μέλη της,οι οποίες σε συνεργασία πάντα με τους υπευθύνους φορείς (ΠυροσβεστικήΥπηρεσία- ΠολιτικήΠροστασία) θα συμβάλλει στην διαφύλαξη του φυσικού μας περιβάλλοντος.΄Εχουμε όλοι χρέος και καθήκον ως ενεργοί πολίτες να είμαστεπαρόντες, και η ΄Ενωσή μας,θα είναι παρούσα στην όσο το δυνατόν καλύτερη διαφύλαξη από τηνλαίλαπα των πυρκαγιών,προστατεύοντας τόσο το περιβάλλον, όσο την χλωρίδα ,την πανίδα καιγενικά τα συμφέροντατων πολιτών του τόπου μας.
Η Πρόεδρος Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης

Αγαπητοι κύριοι,

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU) πήρε την πρωτοβουλία, μαζί με την UNESCO, να γιορτάσει το 2009 ως Διεθνές Έτος Αστρονομίας (ΙΥΑ2009). Θα είναι μια παγκόσμια γιορτή για την Αστρονομία και τη συνεισφορά της στις κοινωνίες και τον πολιτισμό. Ο σκοπός είναι να προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον - ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων - όχι μόνο για την Αστρονομία αλλά για τις επιστήμες γενικότερα. Επιπλέον, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στις 20 Δεκεμβρίου αποφάσισε επίσημα να ανακηρύξει και αυτός το 2009 ως Διεθνές Έτος Αστρονομίας.

Στόχοι1. Να αυξηθεί η επιστημονική επίγνωση.2. Να προωθηθεί η ευρεία πρόσβαση στη γνώση και την εμπειρία της παρατήρησης.3. Να ενισχυθούν οι αστρονομικές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες.4. Να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί η επίσημη και η ανεπίσημη επιστημονική εκπαίδευση.5. Να παρασχεθεί μια σύγχρονη εικόνα της επιστήμης και των επιστημόνων.6. Να βελτιωθεί η ισορροπία εκπροσώπησης των φύλων των επιστημόνων σε όλα τα επίπεδα.7. Να διευκολυνθεί η διατήρηση και η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των σκοτεινών ουρανών σε μέρη όπως οι πόλεις, τα εθνικά πάρκα και οι αστρονομικοί τόποι.Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης (Σ.Φ.Α.Κ.), είναι ένας φορέας γνώσης και πολιτισμού που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Οι μέχρι τώρα δράσεις μας σκοπό έχουν την παροχή μιας εναλλακτικής πολιτιστικής πρότασης, στον κόσμο της Κρήτης και την προσέγγιση της εξειδικευμένης, αλλά συναρπαστικής επιστήμης της αστρονομίας με το ευρύ κοινό


Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το Παγκόσμιο Έτος Αστρονομίας 2009 προγραμματίζουμε δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί και ιδιαίτερα στο Νομό Χανίων, φυσική έδρα του Συλλόγου. Ομιλίες διαλέξεις και παρουσιάσεις με καταξιωμένους επιστήμονες στον χώρο της Αστροφυσικής-Αστρονομίας Αστροπαρατηρήσεις, εκθέσεις αστροφωτογραφίας, αστροπαρατηρήσεις ανοιχτές για το κοινό, εκπαιδευτικά σεμινάρια και επισκέψεις στα σχολεία κ.α.
Στην προσπάθεια μας αυτή ζητάμε την δική σας συμμετοχή, και ενίσχυση ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο έργο μας.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Έτους Αστρονομίας: http://www.astronomy2009.gr/
Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης
http://www.sfak.gr


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973391504 κ.Σωτηρόπουλος Χρήστος

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

Συνέβει και .......αυτό!!

Τι τοποθετούν απλά μια σήμανση!!! Ας τοποθετήσουν προστατευτικό στηθαίο για να τελειώσει αυτό το αστείο!!!

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

Αντίο στον επιστήμονα και αθλητή Πέτρο Οικονομάκη

Το chaniapress και οι συνεργάτες του θέλουν να εκφράσουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Πέτρου Οικονομάκη για τον απρόσμενο χαμό του 36 χρόνου αθλητή και επιστήμονα.

Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης προειδοποιεί:«Η άγνοια μπορεί εύκολα να οδηγήσει στην παραπληροφόρηση»

«Ο πλανήτης Άρης θα είναι ο ορατός στον ουρανό νύχτας αυτό τον Αύγουστο. Θα φανεί τόσο μεγάλος όσο η Πανσέληνος στο γυμνό μάτι. Καλύτερη στιγμή να το παρατηρήσετε θα είναι στις 27 Αυγούστου στις 12.30 το βράδυ όταν ο Άρης θα έρθει σε απόσταση 34.65Μ μίλια από τη γη. Να προσέξετε τον ουρανό στις 27 του Αυγούστου 12:30 AM. Θα μοιάσει σαν να έχει η γη 2 φεγγάρια. ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ..... Η επόμενη φορά που ο Άρης θα έρθει τόσο κοντά θα είναι το 2287. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μοιραστείτε το με τους φίλους σας δεδομένου ότι ΚΑΝΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ δεν θα ξαναδεί τέτοιο θέαμα».
Το παραπάνω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και περιγράφει την υποτιθέμενη εμφάνιση του πλανήτη Άρη με φαινόμενη διάμετρο όση είναι και η φαινόμενη διάμετρος της Σελήνης, αποτελεί μία από τις διαδικτυακές φάρσες ή απάτες που συχνά κυκλοφορούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την σχετική θεματολογία φαίνεται να ξεκίνησαν να κυκλοφορούν από το καλοκαίρι του 2003. Εκείνη την περίοδο και συγκεκριμένα στις 27 Αυγούστου του 2003 ο πλανήτης Άρης κατά την πλησιέστερη προσέγγιση του στη Γη θα έφτανε στην μικρότερη απόσταση που έχει καταγραφεί ποτέ, δηλαδή σε απόσταση 56 εκατομμυρίων χιλιομέτρων (34.65 εκατομμύρια μίλια). Το θέαμα που προσέφερε ο Άρης εκείνη την περίοδο, όπως και σε κάθε πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη, ήταν εντυπωσιακό με τον Άρη να φτάνει το φαινόμενο μέγεθος -2.9 κάνοντάς τον το 4ο λαμπρότερο ουράνιο σώμα μετά τον Ήλιο, τη Σελήνη και την Αφροδίτη. Οι αναφορές που είχαν κυκλοφορήσει τότε περιέγραφαν αυτό ακριβώς το γεγονός χρησιμοποιώντας φράσεις όπως Με μικρό τηλεσκόπιο μεγέθυνσης x75 ο Άρης θα φαίνεται όπως φαίνεται η πανσέληνος με γυμνό μάτι.
Αυτές ακριβώς οι αναφορές φαίνεται να είναι και η αιτία του κακού, αφού πολλές φορές η φράση που αναφερόταν στην χρήση τηλεσκοπίου ήταν αποκομμένη από την υπόλοιπη φράση, προκαλώντας έτσι την παρεξήγηση. Από το 2003 και κάθε καλοκαίρι το αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα αναπαράγεται κρατώντας σταθερή την ημερομηνία της 27ης Αυγούστου και τα στοιχεία της προσέγγισης, παραλείποντας την αναφορά στα βοηθητικά μέσα παρατήρησης και προσαρμόζοντας την ημερομηνία στο τρέχον έτος.
Κάποιοι γρήγοροι υπολογισμοί μπορούν να μας δείξουν ότι το περιεχόμενο του παραπάνω ηλεκτρονικού μηνύματος δεν μπορεί να είναι αληθινό. Η απόσταση των 56 εκατομμυρίων χιλιομέτρων αντιστοιχεί σε 0.37 AU (αστρονομικές μονάδες). Αν ο Άρης στις 0.37 αστρονομικές μονάδες, δηλαδή στο 0.37 της απόσταση Γης - Ήλιου φαινόταν σαν την πανσέληνο (η οποία έχει την ίδια γωνιακή διάμετρο με τον Ήλιο) θα έπρεπε να έχει και το 0.37 της πραγματικής διαμέτρου του Ήλιου που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει διάμετρο 76 φορές μεγαλύτερη από την πραγματική του διάμετρο (η πραγματική διάμετρός του είναι η μισή από τη διάμετρο της Γης και θα έπρεπε να είναι 38 φορές η διάμετρος της Γης, δηλαδή 3 φορές όσο είναι ο Δίας περίπου) και μάζα 0.7 φορές την μάζα του Ήλιου (ουσιαστικά λόγω μάζας θα είχε εξελιχθεί σε άστρο). Με αυτά τα δεδομένα προφανώς ο Άρης δεν θα μπορούσε ποτέ να φαίνεται με γυμνό μάτι σαν την πανσέληνο.
Και τέλος πέρα από όλα αυτά και σε σχέση με την τρέχουσα χρονική συγκυρία, αυτή την περίοδο (καλοκαίρι του 2008) ο Άρης ανατέλλει μετά τις 9:30 το πρωί και δύει γύρω στις 21:05 το βράδυ και άρα φαίνεται την ημέρα μόνο, που σημαίνει ότι ο Άρης αυτή την εποχή βρίσκεται από την μεριά που είναι ο Ήλιος και άρα η Γη και ο Άρης είναι σε αντιδιαμετρικά σημεία των τροχιών τους, δηλαδή ενδεχομένως να βρίσκονται σε μέγιστο της μεταξύ τους απόστασης και όχι σε ελάχιστο. Για την ακρίβεια ο Άρης θα βρίσκεται 2,3 αστρονομικές μονάδες μακριά δηλαδή πάνω από 340,000,000 χιλιόμετρα μακριά.